Grant rektorski dla Koła Naukowego Biotechnologów „Herbion”

W konkursie na granty rektorskie w roku 2024 do finansowania skierowano 16 projektów. Jednym z wyróżnionych jest projekt Koła Naukowego Biotechnologów „Herbion”:

  • BrewCure - From Waste to Wellness: Porównanie właściwości biologicznych ekstraktów z odpadów kaw arabiki i robusty
    budżet: 49 910,00 zł
    kierownik grantu: dr inż. Anna Sobiepanek

   
Budżet konkursu wynosił 600.000 zł. Maksymalna wartość jednego grantu to 50.000 zł.

  
Koła naukowe będące beneficjentami konkursu zobligowane są do prezentacji osiągniętych rezultatów podczas Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK.

  
Serdecznie gratulujemy! 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem