Inż. Weronika Rekiel z II miejscem w konkursie na najlepszy referat z badań własnych

W dniach 22-23 kwietnia odbyło się XX Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne organizowane przez Koło Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej "Allin".

Z okazji jubileuszowej edycji w czasie sympozjum przeprowadzono konkurs komunikatów ustnych i posterów z tematyki popularnonaukowej, jak i z badań własnych. Podczas spotkania zaprezentowało się 30 osób z komunikatami ustnymi i 25 osób z posterami. 

W gronie laureatów znalazła się inż. Weronika Rekiel, która zdobyła II miejsce w konkursie na najlepszy referat z badań własnych.
   

  
Pani Weronika przedstawiła wyniki badań ze swojej pracy dyplomowej pt. Synteza i zastosowanie wielofunkcyjnych reaktywnych dodatków do recyklingu materiałowego PLA, którą zrealizowała w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów pod opieką dr hab. inż. Andrzeja Plichty, prof. uczelni.
  

  
Link do wydarzenia»

  
Laureatce i jej opiekunowi serdecznie gratulujemy!

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem