Kierunek Technologia Chemiczna z oceną wyróżniającą - najwyższą przyznawaną przez Polską Komisję Akredytacyjną

Studia I i II stopnia na kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

  
Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku BIOTECHNOLOGIA – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

  

Uchwały PKA

W sprawie oceny programowej na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
   

W sprawie oceny programowej na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

(Źródło: https://www.pka.edu.pl)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem