Mgr inż. Natalia Antos wyróżniona na międzynarodowej konferencji BPCI 2024

W dniach 17−19 czerwca 2024 r. w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (IKiFP, PAN) im. Jerzego Habera w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja 6th Symposium Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry BPCI 2024, organizowana przez IKiFP oraz Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

   
Podczas sympozjum doktorantka z naszego Wydziałumgr inż. Natalia Antos – zaprezentowała wyniki swoich badań w formie prezentacji ustnej oraz dodatkowo podczas sesji posterowej.
   

  

Komitet Naukowy BPCI 2024 wyróżnił jej plakat pt. Synthesis of Optically Active Alcohols Using Photocatalytic Oxidative Cleavage of Alkenes Followed by Carbonyl Stereoselective Bioreduction, w kategorii Najbardziej Innowacyjny Poster.
   

   

   
Laureatce nagrody serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem