Mgr inż. Roman Gańczarczyk laureatem nagrody PTChem za wyróżnioną pracę magisterską

Mgr inż. Roman Gańczarczyk, absolwent naszego Wydziału, obecnie doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, został laureatem corocznej nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w 2022 roku.

Praca zatytułowana: Elektroaktywne pochodne benzotiadiazolu, benzooksadiazolu i benzoselenadiazolu: synteza, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne oraz zastosowanie w procesach fotokatalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru, została zrealizowana przez Romana Gańczarczyka pod opieką naukową prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej i dr Erica D. Głowackiego w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W danym roku nagrodę tę Kapituła konkursu przyznaje tylko jednej pracy magisterskiej. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas 65 Zjazdu PTChem w Toruniu (18-22.09.2023), który stanowił część Światowego Kongresu Kopernikańskiego wypadającego w 550-tą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Uhonorowana praca stała się podstawą artykułu naukowego opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie Advanced Materials Interfaces (IF = 6,1) - doi.org/10.1002/admi.202300270.

  
O laureacie

Mgr inż. Roman M. Gańczarczyk w 2022 roku ukończył kierunek technologia chemiczna uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne.

Jako doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej prowadzi prace badawcze z zakresu chemii półprzewodników organicznych w grupie prof. dr. hab. inż. Adama Pronia i dr. Erica D. Głowackiego. Prowadzone przez niego badania dotyczą inżynierii molekularnej materiałów elektroaktywnych stosowanych w fotokatalizatorach, tranzystorach elektrochemicznych, a także w mikroelektrodowych układach stymulacyjnych.

Dotychczas wyróżniony nagrodami takimi jak:

  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2020 r.), 
  • Brązowym Medalem Chemii w ogólnopolskim konkursie prac licencjackich i inżynierskich, organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (2020 r.) 
  • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (2021 r.), 
  • i ostatnio Nagrodą PTChem za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w roku 2022 (2023 r.).

Aktualnie realizuje autorski projekt naukowy w ramach programu IDUB YOUNG PW.

   
Serdecznie gratulujemy!

  

(Źródło: https://zjazd.ptchem.pl/nagrody-ptchem)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem