Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Patrycji Wińskiej

Uchwałą nr 183/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, z dnia 28 września 2023 r. dr Patrycja Wińska otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, na podstawie osiągnięcia naukowego pt.

Przeciwnowotworowe własności inhibitorów kinazy białkowej CK2 oraz ich kombinacji z antymetabolitami cyklu biosyntezy tymidylanu.
   

Serdecznie gratulujemy! 
   

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem