Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego

W Dniu Nauki Polskiej podczas uroczystej gali Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. W tym roku Minister przyznał 66 nagród, z czego 52 indywidualne i 14 zespołowych. Nazwiska laureatów ogłoszono 19 lutego. 

Wyróżnienia przyznano w pięciu kategoriach, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

  
Jednym z czternastu laureatów najbardziej prestiżowej nagrody – za całokształt dorobku naukowego – jest prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki z Wydziału Chemicznego PW.

To wybitny chemik technolog, dydaktyk i organizator. Jego działalność jest znakomitym przykładem łączenia badań podstawowych z badaniami stosowanymi oraz kompleksowego opracowywania i wdrażania w praktyce technologii chemicznych, szczególnie w obszarze lekkiej syntezy organicznej.

Prof. Synoradzki kierował Laboratorium Procesów Technologicznych z Halą Półtechnik na Wydziale Chemicznym, od chwili jej powstania w 1985 r. aż do 2018 r. Jest autorem 87 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 77 z listy filadelfijskiej i 84 patentów.

Osiągnięcia naukowca stanowią unikalny wkład w rozwój chemii i technologii organicznej w takich dziedzinach, jak: rozwój chemii i technologii oraz wdrożenia chiralnych pochodnych kwasów dikarboksylowych – środków pomocniczych do otrzymywania leków, technologia polilaktydu – tworzywa biodegradowalnego z surowców odnawialnych, technologia i komercjalizacja preparatu antykorozyjnego „ikorol”.

  
Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na stronie Forum Akademickiego»

  

(Źródło: www.gov.pl, forumakademickie.pl, www.pw.edu.pl)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem