Nagrody dla studentów Wydziału Chemicznego PW podczas 64. Konwersatorium Krystalograficznego

W dniach 5–7 lipca 2023 r. we Wrocławiu odbyło się 64 Konwersatorium Krystalograficzne, podczas którego wyróżniono prezentacje posterowe dwójki studentów z Wydziału Chemicznego PW:

  • Karolina Wrochna zdobyła II miejsce
    Tytuł posteru: Korelacja struktura reaktywność: kompleksy aza-BODIPY oparte na rdzeniach boracyklicznych jako fotouczulacze tlenu singletowego
    Studentka 2 semestru studiów II stopnia, Katedra Chemii Fizycznej, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Durka, opiekun mgr inż. Paulina H. Marek-Urban;
  • Dawid Natkowski zdobył III miejsce
    Tytuł posteru: Konformacja a luminescencja – dwa oblicza struktur polimorficznych boroorganicznego kompleksu 2-pirydylofenolu
    Student 4 semestru studiów I stopnia profilu ogólnego technologii chemicznej, Katedra Chemii Fizycznej, dr hab. inż. Krzysztof Durka, opiekun mgr inż. Paulina H. Marek-Urban.

  
Dawid Natkowski zdobył również pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne w Sekcji Młodych Krystalografów.

Tytuł wystąpienia: Polimorfizm i mechanochromizm – różnorodność luminescencji boroorganicznego kompleksu 2-pirydylofenolu.

  
Serdecznie gratulujemy sukcesów!

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem