Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Świderskiej

Termin:

29.09.2023 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

POLIMERY SILNIE ROZGAŁĘZIONE JAKO SORBENTY DWUTLENKU WĘGLA I SKŁADNIKI SIECI POLIMEROWYCH ZDOLNYCH DO ROZPRASZANIA ENERGII

  
Promotorzy rozprawy:   

  • prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny 
  • dr inż. Mariusz Tryznowski, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

  
Recenzenci: 

  • dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, prof. CMPW, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

  
Rozprawa oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-nauki-chemiczne-dziedzina-nauk-scislych-i-przyrodniczych/2023/mgr-inz.-Aleksandra-Swiderska

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem