Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Tobolskiej

Termin:

28.04.2023 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

PROJEKTOWANIE RECEPTORÓW MOLEKULARNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH METALOKOMPLEKSY PEPTYDOWE

  
Promotor rozprawy:   

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  • prof. dr hab. Sławomir Sęk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

  
Recenzenci: 

  • prof. dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 
  • dr hab. inż. Joanna Cabaj, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny    
  • prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

  
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/2022/mgr-inz.-Aleksandra-Tobolska

  
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w seminarium osobiście, będą mogły skorzystać z transmisji online – link do rejestracji»

Po zakończeniu rejestracji każda osoba, która zgłosiła chęć udziału otrzyma link do właściwego wydarzenia.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem