Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Kozon-Markiewicz

Termin:

6.10.2023 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

NOWE POLIMERY ANTYBAKTERYJNE ZABURZAJĄCE CIĄGŁOŚĆ DWUWARSTWY LIPIDOWEJ, BADANIA MECHANIZMÓW AKTYWNOŚCI I REGULACJI PRZEWODNICTWA JONOWEGO

  
Promotor rozprawy:   

  • prof. dr hab. inż. Dominik Jańczewski, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny 

  
Recenzenci: 

    • dr hab. Michał Arabski, prof. uczelni, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
    • dr hab. Mariusz Kępczyński, prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
    • dr hab. Agnieszka Wiącek, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

  
Rozprawa oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/2023/mgr-inz.-Dominika-Kozon-Markiewicz

    

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem