Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kobylskiej

Termin:

5.06.2023 r., godz. 15:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNYCH, STRUKTURY ORAZ AKTYWNOŚCI BIOLOGICZNEJ METABOLITÓW NOWYCH ANALOGÓW INSULINY

  
Promotor rozprawy:   

  • prof. dr hab. inż. Michał Chudy, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny 

  
Recenzenci: 

  • dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, prof. instytutu, Narodowy Instytut Leków
  • dr hab. Paweł Mak, prof. uczelni, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii    
  • prof. dr hab. Ewa Gorodkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii 

  
Rozprawa oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/2022/mgr-inz.-Ewa-Kobylska

  
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w seminarium osobiście, będą mogły skorzystać z transmisji online – link do rejestracji»

Po zakończeniu rejestracji każda osoba, która zgłosiła chęć udziału otrzyma link do właściwego wydarzenia.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem