Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sandry Skorupskiej

Termin:

10.02.2022 r., godz. 13:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

BADANIA NAD WYKORZYSTANIEM ELEKTROPORACJI DO KONTROLOWANEGO WPROWADZANIA CZĄSTECZEK LEKÓW DO KOMÓREK

  
Promotorzy rozprawy:   

  • dr hab. inż. Ilona Grabowska-Jadach, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  
Recenzenci: 

  • prof. dr hab. inż. Barbara Jachimska, Polska Akademia Nauk w Krakowie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera  
  • dr hab. Jan Paczesny, prof. instytutu, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Chemii Fizycznej  

   
Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Naukowej Filii Biblioteki Głównej w Bibliotece Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3.

W związku z podejmowaniem działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 osoby zainteresowane zapoznaniem się z treścią rozprawy doktorskiej będą umawiane na indywidualnie wizyty w bibliotece po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel. 22 234 7280) na dzień przed planowaną wizytą.

  
Załączniki:

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem