Praca naukowców naszego Wydziału wśród najbardziej poczytnych artykułów w Inorganic Chemistry

Praca autorstwa dr. V. Gupty i mgr. inż. V. Szejki z zespołu prof. J. Lewińskiego pt.

Multinuclear Zinc–Magnesium Hydroxide Carboxylates: A Predesigned Model System for Copolymerization of CO2 with Epoxides, 

znalazła się na liście najczęściej czytanych artykułów w ciągu ostatniego miesiąca. Publikacja została wyróżniona również na okładce zeszytu.

   
Artykuł dotyczy opracowania nowego multinuklearnego układu modelowego do kopolimeryzacji epoksydów z CO2. Heterometaliczny kompleks Zn-Mg stabilizowany anionami karboksylowymi jest aktywny w podwyższonej temperaturze i prowadzi do otrzymania poli(węglanu cykloheksenu). Ponadto, autorzy wyizolowali i scharakteryzowali unikalny heterometaliczny addukt z tlenkiem cykloheksenu, który jest kluczowym produktem pośrednim w badanym katalitycznym procesie kopolimeryzacji.
   

   
Link do publikacji: Vijay Gupta, Iwona Justyniak, Elżbieta Chwojnowska, Vadim Szejko, and Janusz Lewiński*, Inorg. Chem. 2023, 62, 40, 16274–16279, 
https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c02177

   

   
Badania były realizowane w ramach projektów NCN OPUS13 (nr rej. 2017/25/B/ST5/02484) oraz OPUS 21 (nr rej. 2021/41/B/ST4/04414).

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem