Prof. Dominik Jańczewski laureatem konkursu NCN OPUS 26 NEW

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii (lider)Politechnikę Warszawską, Wydział Chemiczny. Koordynatorem prac na Wydziale Chemicznym PW jest prof. dr hab. Dominik Jańczewski

Otrzymane finansowanie, w kwocie 1 914 631 zł, przeznaczone jest na realizację projektu pt.: Mechanizmy cytotoksyczności i aktywności antybakteryjnej polikationów.

  
W konkursie OPUS skierowanym do szerokiego grona odbiorców, wnioski mogą składać naukowcy posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną (opublikowaną lub przyjętą do druku) pracę naukową, bez ograniczeń ze względu na doświadczenie w prowadzeniu badań oraz niezależnie od posiadanego stopnia czy tytułu naukowego. 

Do NCN wpłynęło 1737 wniosków na łączną kwotę prawie 2,6 miliarda złotych, z których finansowanie otrzymało 267 projektów o wartości niemal 441 milionów złotych.

  
Pełne wyniki konkursu OPUS 26 dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

  
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem