Prof. Janusz Lewiński przyjęty w poczet Chemistry Europe's Fellows!

Prof. Janusz Lewiński został uhonorowany wyjątkowym wyróżnieniem przyznawanym przez stowarzyszenie Chemistry Europe.
Oficjalna uroczystość przedstawienia nowych członków odbędzie się podczas 8. Kongresu Chemicznego EuChemS w Lizbonie, 29 sierpnia 2022 r.

  

   

Chemistry Europe's Fellows

Szczególnie wyróżniający się naukowcy, którzy poprzez swoje wsparcie, badania, kreatywność i innowacyjność wnieśli znaczący wkład w Chemistry Europe honorowani są jako Chemistry Europe Fellows. Wyróżnienia przyznawane są od 2015 roku. Nominacje ogłaszane są w okresie poprzedzającym odbywający się co dwa lata Kongres EuChemSW tym roku uhonorowanych zostanie 27 osób. Członkostwo to najwyższa nagroda przyznawana przez Chemistry Europe. 

Nowi członkowie Chemistry Europe są wybierani przez towarzystwa zrzeszone w Chemistry Europe na podstawie propozycji otrzymanych podczas otwartego procesu nominacji oraz przez zespoły redakcyjne czasopism Chemistry Europe. Nominowani muszą być aktualnymi członkami o dobrej reputacji jednego ze stowarzyszeń członkowskich Chemistry Europe. Otrzymują certyfikat i zachowują tytuł Chemistry Europe Fellow na całe życie.

Chemistry Europe

Założone w 1995 roku Chemistry Europe jest stowarzyszeniem zrzeszającym 16 towarzystw chemicznych z 15 krajów europejskich, reprezentujących ponad 75 000 chemików.
  

   
Jego misją jest ocena, publikowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie naukowej doskonałości badaczy chemii z całego świata. Chemistry Europe jest wydawcą 19 wysokiej jakości czasopism naukowych z dziedziny chemii, obejmujących szeroki zakres dyscyplin.

   
Serdecznie gratulujemy przyznanego wyróżnienia!   

   

(Źródło: http://lewin.ch.pw.edu.pl/, https://euchems2022.eu/, https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem