Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna nagrodzona medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Orłem Wprost dla Nauki.

Podczas 65. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyło się w dniach 18-22 września 2023 r. w Toruniu, przyznane zostały prestiżowe wyróżnienia PTChem dla naukowców z całej Polski. Wśród wyróżnionych, medal im. Jędrzeja Śniadeckiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, otrzymała prof. dr hab. inż. Urszula Domańska Żelazna. Medal ten jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Chemicznego za osiągnięcia naukowe.
   

    
Decyzją Prezes Fundacji Tygodnika Wprost oraz redakcji WPROST, prof. dr hab. inż. Urszula Domańska Żelaznaotrzymała nagrodę Orły Wprost dla Nauki w kategorii nauki chemiczne. Statuetki przyznano 25 czerwca 2023 r. podczas konferencji: Wprost o nauce. Od badań podstawowych do prac rozwojowych. Polski system szkolnictwa wyższego i nauki w dobie wyzwań współczesności. Perspektywy – szanse – wyzwania, w kategoriach: 

  • Rozwój Nauki
  • Biznes i Nauka
  • Nauki Medyczne
  • Nauki Chemiczne
  • Innowacyjna Myśl Techniczna
  • Nagroda Specjalna.

Otrzymali je wybitni przedstawiciele polskich uczelni, firm i instytucji, którzy czynnie wspierają inicjatywy badawcze i rozwój naukowców. 
    

   
Nagroda Orły Wprost przyznawana jest firmom, samorządom, wybitnym osobowościom regionów oraz przedstawicielom nauki, medycyny i działaczom społecznym. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.

  
O laureatce

Profesor Urszula Domańska-Żelazna jest wybitnym w skali światowej znawcą termodynamiki cieczy jonowych. Jej działalność naukowa obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i aplikacyjne, w tym badania równowag fazowych i właściwości fizykochemicznych cieczy molekularnych. Zajmuje się również badaniami fizykochemicznymi polimerów hiper rozgałęzionych, substancji zapachowych (dodatki do żywności) i kosmetyków oraz leków. Jej osiągnięcia naukowe obejmują głównie zagadnienia termodynamiki roztworów. Na podkreślenie zasługuje również jej wkład w rozwój modeli matematycznych, opartych na eksperymentalnych badaniach podstawowych i opisujących różnego rodzaju zjawiska fizykochemiczne, w tym ekstrakcję i rozdzielanie. Współpracuje z Uniwersytetami w kraju i za granicą. Jest jednym z najczęściej cytowanych chemików polskich – jej publikacje były cytowane ponad 10 000 razy.

  

(Źródło: https://zjazd.ptchem.pl/nagrody-ptchem, https://www.wprost.pl/wprost-o-nauce)

    

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem