Publikacja naukowców związanych z Wydziałem Chemicznym PW wydana przez Cambridge Scholars Publishing

Publikacja autorstwa Krzysztofa Schmidt-Szałowskiego, Krzysztofa Krawczyka, Jana Petryka, Jana Sentka oraz Ewy Iwanek, pt. Basic and Advanced Calculations for the Solution of Problems in the Chemical Industry została wydana przez Cambridge Scholars Publishing.

  
ISBN: 1-5275-2520-1
ISBN13: 978-1-5275-2520-7
Premiera: 11 września 2023 r.
Stron: 374

  
Książka prowadzi studentów przez podstawowe i zaawansowane obliczenia kluczowych parametrów w przemysłowych procesach technologicznych. Ma ona za zadnie zapoznać studentów z głównymi procesami przemysłowymi, takimi jak synteza amoniaku, produkcja kwasu siarkowego, produkcja kwasu azotowego, itp. W publikacji przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące reaktorów, a także opisy właściwości fizycznych zjawisk i reakcji w nich zachodzących. Autorzy wskazują studentom najważniejsze parametry danego procesu, takie jak konwersja, produktywność, itp. Wyjaśniają także potrzebę zastosowania strumienia powrotnego w przypadku niektórych procesów, oraz wymieniają inne ważne rozwiązania techniczne stosowane w przemyśle chemicznym. Poszczególne zagadnienia przedstawione są za pomocą danych z instalacji przemysłowych przeplatanych ćwiczeniami obliczeniowymi, w których podawane są odpowiednie założenia wraz z podstawą bilansu i obszarem bilansu. Rozwiązania przeprowadzone są w sposób metodyczny, za pomocą szeregu równań. Wyniki i wnioski przedstawiono w postaci wykresów ilustrujących wpływ zmian poszczególnych zmiennych na wartość obliczanych parametrów.

  
O autorach

  • Krzysztof Schmidt-Szałowski, obecnie emerytowany profesor, pełnił w PW, m.in. funkcję dziekana Wydziału Chemicznego. Jako ekspert w dziedzinie katalizy przemysłowej i plazmy opublikował sześć książek na temat technologii chemicznej.
  • Krzysztof Krawczyk jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w technologii nieorganicznej, katalizie i elektroplazmie. Posiada 15 patentów, jest autorem trzech książek i ponad 100 artykułów.
  • Jan Petryk, emerytowany profesor PW, specjalizuje się w katalizie przemysłowej, w szczególności produkcji kwasu azotowego. Opublikował dwie książki i liczne artykuły w czasopismach takich jak Applied Catalysis A. i B.
  • Jan Sentek, emerytowany profesor PW, jest ekspertem w dziedzinie chemii plazmy, posiada siedem patentów i opublikował sześć książek na temat technologii chemicznej.
  • Ewa Iwanek (z domu Wilczkowska) jest obecnie adiunktem na PW. Odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie.

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem