Ślady Wydziału Chemicznego PW w 35-rocznicy Chemistry of Materials

Zachęcamy do przeczytania komentarza (editorial) Sary Skrabalak, redaktorki naczelnej Chemistry of Materials dotyczącego 35-rocznicy utworzenia tego czasopisma p.t. A New Year and 35 Years of Chemistry of Materials.

Artykuł dostępny jest pod linkiem lub do pobrania w wersji pdf.

  
Chemistry of Materials, czasopismo wydawane przez oficynę wydawniczą ACS to najstarszy periodyk poświęcony chemii materiałów i chyba najlepszy, chociaż jego współczynnik IF (10,508) jest znacząco niższy od IF takich czasopism dotyczących nauki o materiałach jak Nature Materials (47,656), Advanced Materials (32,086) czy Advanced Functional Materials (19.924).

  
Z okazji rocznicy Chemistry of Materials Sara Skrabalak wybrała 35 artykułów opublikowanych w 2022 r. (3,2% wszystkich prac zamieszczonych w tym periodyku w ubiegłym roku) o największej liczbie pobrań (downloads) i cytowań. Jak należało się spodziewać najwięcej artykułów, bo  aż 11 pochodziło z uniwersytetów amerykańskich, w tym najbardziej prestiżowych takich jak Stanford, CalTech, Princeton, Columbia University of Chicago, Northwestern i innych, 9 z uczelni chińskich, 2 z kanadyjskich i po jednym z uczelni lub placówek badawczych z Australii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Tajwanu, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Artykuły te pochodzą z laboratoriów kierowanych przez największych luminarzy światowej chemii, w tym laureata Nagrody Nobla, doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej Stanley’a Whittinghama, Zhenan Bao z Uniwersytetu Stanforda czy jednego z najwybitniejszy chemików-teoretyków Jean-Luca Bredas.

  
Wśród 35 wyróżnionych artykułów znalazła się publikacja pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Kowalik, P.; Bujak, P.; Penkala, M.; Maroń, A. M.; Ostrowski, A.; Kmita, A.; Gajewska, M.; Lisowski, W.; Sobczak, J. W.; Pron, A. „Indium(II) Chloride as a Precursor in the Synthesis of Ternary (Ag-In-S) and Quaternary (Ag-In-Zn-S) Nanocrystals”. Chemistry of Materials 2022, 34, 809−825.
   

   
Badania opisane w tej pracy rozpoczęły się z inicjatywy prof. Piotra Bujaka, który wspólnie ze swoją doktorantką Partycją Kowalik był ich głównym wykonawcą, a ponadto ich koordynatorem i prawdziwym spirytus movens aktywności naukowej dotyczącej chemii nanomateriałów. Wielką zasługą prof. Adama Pronia dla Wydziału Chemicznego PW było ściągniecie w 2012 r. Piotra Bujaka z Uniwersytetu Śląskiego i „przetrzymanie” go przez następne 7 lat na różnorodnych etatach opłacanych z zewnętrznych subwencji badawczych, aż do momentu, kiedy uzyskał etat dydaktyczny.

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem