Stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców - 2024

Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom. Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy, wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, reprezentujący 53 dyscypliny naukowe i artystyczne.
W tym gronie znalazły się badaczki z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej:

  • dr Marta Maria Jarczewska
    dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki ścisłe i przyrodnicze / biotechnologia
  • dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz
    dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki ścisłe i przyrodnicze / nauki chemiczne

   
Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł

   
Kandydatów do stypendiów zgłaszali rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych. Łącznie zgłoszonych zostąło 1708 wniosków, które zostały ocenione metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. W poszczególnych dyscyplinach można było przyznać maksymalnie 5 stypendiów, z czego 1 dla doktoranta. Natomiast w dyscyplinach z większą liczbą wniosków przyznano więcej niż 5 stypendiów, wykorzystując dziedzinowy mechanizm wyrównawczy. Zatem niewykorzystane w danej dyscyplinie stypendia mogły być wykorzystane w innych dyscyplinach zaliczanych do tej samej dziedziny. Oznacza to, że bardziej popularne dyscypliny miały stosunkowo więcej stypendystów.

   
Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MNiSW.

  
Serdecznie gratulujemy!

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem