Technologia opracowana na Wydziale Chemicznym wraz z rozwiązaniem zaproponowanym przez NANOXO – wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Kapituła XXIV edycji Konkursu doceniła przygotowane przez naukowców z Wydziału Chemicznego PW oraz spółkę NANOXO rozwiązanie. Wyróżnienie przyznano w kategorii produkt przyszłości przedsiębiorcy, za metodę wytwarzania bezpiecznych nanomateriałów tlenowo-cynkowych wraz z nowym syntetycznym podejściem do wytwarzania nanocząstek nadtlenku cynku.

   
W 2020 roku firma NANOXO wdrożyła technologię wytwarzania nanomateriałów na bazie tlenku cynku (ZnO) z prekursorów metalooganicznych opracowaną na Wydziale Chemicznym PW przez dr Małgorzatę Wolską-Pietkiewicz, Marię Jędrzejewską i prof. Janusza Lewińskiego (PL 238480; data sprzedaży praw do patentu – 30.04.2019r.). Ta właśnie technologia wraz z zaprojektowanym przez NANOXO nowym syntetycznym podejściem do wytwarzania nanocząstek nadtlenku cynku (ZnO2) znalazła się wśród projektów, które zdobyły uznanie jury.

Twórcami nagrodzonego projektu są: dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Wydział Chemiczny PW; CTO NANOXO – kierownik projektu), prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Wydział Chemiczny PW, założyciel NANOXO), mgr inż. Julia Wielgórska (doktorat wdrożeniowy NANOXO), mgr inż. Maria Jędrzejewska (doktorat WCh PW), dr inż. Łukasz Sadowski (COO NANOXO), mgr inż. Emil Bojarski (CEO NANOXO). 
   

   
Oferowane przez NANOXO innowacyjne nanomateriały, to multifunkcjonalne kropki kwantowe tlenku cynku (ZnO)nanocząstki nadtlenku cynku (ZnO2), których finalne właściwości mogą być dostosowywane do konkretnego zastosowania już na etapie syntetycznym. Unikalność tych produktów jest również związana z ich długotrwałą stabilnością, możliwością tworzenia roztworów koloidalnych w dowolnie wybranym medium, a także z cechami samego procesu syntetycznego, który pozwala na wytwarzanie nanomateriałów w sposób kontrolowany i przede wszystkim powtarzalny. Produkty te charakteryzują się unikalną na skalę światową jakością i jednorodnością, wysokim stopniem czystości, stabilnością w czasie bez względu na warunki przechowywania, a nanocząstki ZnO2 dodatkowo wykazują wysoką aktywność antybakteryjną. Są również bezpieczne i biozgodne – w przeciwieństwie do innych nanomateriałów półprzewodnikowych nie zawierają metali ciężkich oraz żadnych pozostałości z procesu syntetycznego, a pomimo niewielkich rozmiarów nie wykazują znacznych efektów cytotoksycznych.
   

Roztwór kropek kwantowych tlenku cynku (ZnO QDs) w świetle dziennym oraz po wzbudzeniu światłem UV

Opakowanie handlowe z nanocząsteczkami nadtlenku cynku

   
Szeroka gama opracowanych bezpiecznych nanostruktur tlenowo-cynkowych może znaleźć zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego oraz przemyśle, m.in. jako pigmenty luminescencyjne, transparentne lakiery/tusze do zastosowań antyfałszerskich, znaczniki w procesie sortowania i utylizacji odpadów, luminescencyjne powłoki dekoracyjne, transparentne powłoki wykazujące długotrwałe właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybiczne, środki wspomagające leczenie ran i opatrunki, nanostrukturalne filtry UV czy warstwy transportujące elektrony do zastosowań w fotowoltaice lub diodach QLED.

   
Konkurs Polski Produkt Przyszłości ma na celu wyłonienie i wypromowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko na rynku krajowym, ale również światowym. Nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii przyznawane są w trzech kategoriach:

  • produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki,
  • produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  • wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Zwycięzcy otrzymują nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł, a wyróżnieni 25 000 zł. Ponadto, wszyscy finaliści uzyskują prawo do posługiwania się w korespondencji i promocji prestiżowymi znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości

Do XXIV edycji Konkursu zgłoszono aż 163 projekty. Z najlepszymi – nagrodzonymi i wyróżnionymi – można zapoznać się w zamieszczonym poniżej katalogu. 
   

   
Przedsięwzięcie organizują wspólnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyboru laureatów dokonuje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Naczelnej Organizacji Technicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

  
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!  

  

(Źródło: https://nanoxo.eu, https://www.parp.gov.pl)

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem