Tytuł profesora dla dr hab. inż. Wioletty Raróg-Pileckiej

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 września 2023 r. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

   
Serdecznie gratulujemy! 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem