Tytuł profesora dla dr. hab. inż. Dominika Jańczewskiego

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 lutego 2023 r. dr hab. inż. Dominik Jańczewski otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

  
Serdecznie gratulujemy! 

 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem