Wyniki pracy inżynierskiej opublikowane w Chemical Science

W najnowszym numerze renomowanego czasopisma Chemical Science (2023, 14, 12133, IF 8,4, 200 pkt MEiN) został opublikowany artykuł pt. Highly electron-deficient 3,6-diaza-9-borafluorene scaffolds for the construction of luminescent chelate complexes, zawierający wyniki stanowiące podstawę pracy dyplomowej inż. Jana Adamka pt. Synteza pochodnych 4,5-difluoro-3,6-diaza-9-borafluorenu i zbadanie ich właściwości luminescencyjnych, wykonanej w r. akad. 2022/23 w Katedrze Chemii Fizycznej.

Publikacja dotyczy syntezy i charakterystyki boroorganicznych związków koordynacyjnych opartych na silnie elektronoakceptorowym rdzeniu 3,6-diaza-9-borafluorenu. Otrzymane układy wykazują interesujące właściwości fotofizyczne takie jak emisja światła białego, opóźniona fluorescencja i aktywność fotokatalityczna w reakcji utleniania opartej na generowaniu tlenu singletowego.

Autorami publikacji są inż. Jan Adamek, mgr inż. Paulina Marek-Urban, dr. hab. inż. Krzysztof Durka, prof. dr. hab. inż. Sergiusz Luliński (KChF Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska) i prof. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski).

Link do artykułu: https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2023/SC/D3SC03876A

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem