Znamy wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022, to w istocie cztery uzupełniające się rankingi: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, publicznych akademii nauk społecznych i uczelni zawodowych oraz kierunków studiów.

  
Rankingu Uczelni Technicznych, po raz 18. z rzędu, Politechnika Warszawska uplasowała się na pierwszym miejscu. W zestawieniu znalazły się 24 uczelnie.
  

  
Rankingu Szkół Wyższych Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. 
To 7. raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia. W tym roku najlepszymi polskimi uczelniami zostały ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
  

  
Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

 • prestiż, 
 • absolwenci na rynku pracy, 
 • potencjał naukowy, 
 • innowacyjność, 
 • efektywność naukowa, 
 • warunki kształcenia 
 • umiędzynarodowienie. 

  
Rankingu uwzględniono 102 uczelnie z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej, posiadające minimum 200 studentów studiów stacjonarnych oraz przynajmniej dwa roczniki absolwentów.

  
W Rankingu Kierunków Studiów, na podium znalazły się 22 kierunki dostępne na naszej Uczelni, z czego aż 15 sklasyfikowano na pierwszym miejscu. 
 

  
Biotechnologia i technologia chemicznakierunki prowadzone na Wydziale Chemicznym, uplasowały się właśnie na pierwszym miejscu.
   

  
Pełny Ranking Kierunków Studiów (RKS) ocenia 74 kierunki studiów w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne. RKS 2022 nie obejmuje kierunków artystycznych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni na jednolitych studiach magisterskich lub w trybie stacjonarnym na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku). Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki. Wyjątek stanowi ratownictwo medyczne.

Ranking w zależności od specyfiki danego kierunku, powstaje na podstawie 12.–13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: 

 • prestiż, 
 • absolwenci na rynku pracy, 
 • potencjał akademicki,
 • potencjał dydaktyczny,
 • potencjał naukowy,
 • umiędzynarodowienie.

  
Z punktu widzenia kandydatów ciekawe są również rankingi według kryterium Absolwent na rynku pracy oraz Prestiż akademicki.
  

   
Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. To 24. edycja zestawienia.

Pełne wyniki są dostępne na stronie».

   
Więcej informacji:

    

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem