dr inż. Paweł Borowiecki w gronie członków Królewskiego Towarzystwa Chemicznego

Pragniemy poinformować, że dr inż. Paweł Borowiecki został zaproszony do elitarnego grona członków Królewskiego Towarzystwa Chemicznego.

  
O pozytywnej decyzji zadecydował wysoki poziom naukowy artykułów opublikowanych w bieżącym roku kalendarzowym w prestiżowych czasopismach wydawanych przez Royal Society of Chemistry.

  
Do ich lektury zapraszamy na stronach czasopism:

  1. Catalysis Science & Technology: 
    Chemoenzymatic deracemization of lisofylline catalyzed by a (laccase/TEMPO)-alcohol dehydrogenase system
  2. RSC Advances: 
    Development of a novel chemoenzymatic route to enantiomerically enriched β-adrenolytic agents. A case study toward propranolol, alprenolol, pindolol, carazolol, moprolol, and metoprolol

  

    
Królewskie Towarzystwo Chemiczne to organizacja zrzeszająca zawodowych chemików z całego świata, a członkostwo w jej strukturach jest wyróżnieniem dla badacza.
Początki Towarzystwa sięgają 1841 r., kiedy to zostało ustanowione Chemical Society of London (jego członkami byli wybitni chemicy brytyjscy m.in: Sir William Crooks).

  

Serdecznie gratulujemy!

  

(Żródło: https://pubs.rsc.org/)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem