2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2024 NEW

W dniach 23-25 maja 2024 roku w Warszawie odbędzie się 2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2024.

Wydarzenie ma na celu integrację środowisk naukowych i przemysłowych zaangażowanych w badania nad lekiem.

  
Hasłem przewodnim Konferencji jest Pharmaceutical innovations across the borders, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od wyboru celów molekularnych, poprzez projektowanie, modelowanie, syntezę i opracowanie postaci leku, aż do badań przedklinicznych i klinicznych. ACCORD 2024 stwarza okazję do zapoznania się z osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauki o leku, wykraczając poza tradycyjne zakresy dyscyplin naukowych.
 

Rejestracja rozpocznie się 1 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://accord.wum.edu.pl/

 

(Źródło: https://accord.wum.edu.pl/) 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem