3W – II edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i inżynierską

Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają studentów do udziału w II edycji konkursu 3W: woda, wodór, węgiel, którego celem jest popularyzacja idei 3W oraz wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia, wśród młodych ludzi.

  
Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską. Prace, napisane w języku polskim, obronione w okresie od 1.10.2022 r. do 31.07.2023 r., mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, ale muszą uwzględniać cel konkursu.    

  
Nagrody 

Uczestnicy, którzy zgłosili na konkurs najlepsze, w ocenie Kapituły Konkursu, prace konkursowe, otrzymają nagrody pieniężne, w każdej z trzech kategorii, za zajęcie:

  • pierwszego miejsca: 10 000 zł brutto
  • drugiego miejsca: 5 000 zł brutto
  • trzeciego miejsca: 2 000 zł brutto

  
Zgłoszenia

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31.07.2023 r.

Ankieta zgłoszeniowa – 3W

   
Uwaga

W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zgłosiły prace do poprzedniej edycji Konkursu.

  
Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 września, podczas gali Kongresu 3W w Warszawie.

  
Więcej informacji oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W2023/

    
Kontakt organizacyjny

Biuro Konkursu:3w@infor.pl

   

 

Informacje powiązane

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem