7 Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas

Wydarzenie współorganizowane jest przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas. Jego celem jest rozwijanie relacji i kontaktów pomiędzy jednostkami badawczymi, badawczo-wdrożeniowymi oraz przemysłowymi, a także umożliwianie wymiany doświadczeń pomiędzy doświadczonymi oraz młodymi badaczkami i badaczami stosującymi technikę spektrometrii mas w ramach prac realizowanych w obszarze różnych dyscyplin naukowych.

Do udziału zaproszone są środowiska naukowe, studenci, absolwenci szkół wyższych i przedstawiciele przemysłu prowadzący prace badawcze i badawczo-rozwojowe w farmacji, kosmetologii, toksykologii, kontroli jakości żywności, analizie środowiskowej, diagnostyce medycznej i kryminalistyce.

  
Termin: 2-6 września 2023 r.

Miejsce: Gmach PW, ul. Rektorska 4 (były CZiITT) 

  
W ramach konferencji zaplanowano dwudniowe szkolenie dla użytkowników spektrometrów mas i technik rozdzielania. Do udziału w nim zachęcamy zarówno początkujących jak i bardziej zaawansowanych użytkowników spektrometrów mas. Dla pierwszych będzie to obszerny wstęp, który pomoże ukierunkować dalszy proces samokształcenia, natomiast drudzy będą mieli okazję uporządkować własną wiedzę by w efekcie stosować spektrometrię mas z technikami sprzężonymi w sposób bardziej świadomy. Uczestnictwo w warsztatach pt. Szkoła spektrometrii mas i technik sprzężonych uhonorowane zostanie certyfikatem (w przypadku studentów będzie on rozszerzony o szczegółowy opis omawianych zagadnień wraz z wykazem godzinowym wartości 2 punktów ECTS).

  
Kolejne dni konferencji będą przestrzenią swobodnej wymiany myśli, refleksji na temat prowadzonych badań czy dyskusji metodologicznych, bez ograniczeń tematycznych o czym świadczą zaproponowane tematy sesji naukowych:

  • S1: Metody ilościowe z użyciem spektrometrii mas
  • S2: Szczególne zastosowania wysokorozdzielczych spektrometrów mas
  • S3: Zaawansowane metody analizy danych
  • S4: Obrazowanie z użyciem spektrometrii mas
  • S5: Zastosowanie spektrometrii mas w badaniach „omicznych”
  • S6: Zastosowanie spektrometrii mas w farmacji
  • S7: Zastosowanie spektrometrii mas w diagnostyce medycznej
  • S8: Zastosowanie spektrometrii mas w analizie środowiskowej
  • S9: Zastosowanie spektrometrii mas w kontroli jakości żywności
  • S10: Zastosowanie spektrometrii mas w analizie kryminalistycznej.

  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Konferencji»

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem