I Międzynarodowa Konferencja - MRTBS 2024

Konferencja naukowa: Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marka Masnyka oraz Prezydenta Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego Tzu Chi na Tajwanie, prof. Wen-Jui Lo.

termin: 17-19.04.2024 r.

miejsce: Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 

    
Tematyka konferencji koncentruje się na współczesnych trendach badawczych w naukach biomedycznych korzystających z holistycznego biomedyczno-psychoterapeutycznego podejścia do badań i wyników badań implementowanych do praktyki opieki zdrowotnej. Holistyczny opis zdrowia i choroby integruje różne pola badawcze nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, nauk o zdrowiu, socjologicznych, psychologicznych, dotyczących nie tylko cząsteczek, komórek, czy narządów, ale także jednostek, rodzin, społeczności, populacji zdrowych i chorych, środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka.   

Celem głównym wydarzenia jest prezentacja innowacyjnych wyników badań biomedycznych i uzyskanie nowej wiedzy z dziedziny nauk o zdrowiu, nauk medycznych i nauk pokrewnych, szczególnie w obszarze interdyscyplinarnych pól badawczych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie populacji.

Przewidywane efekty to m.in.: uzyskanie najnowszej wiedzy na temat interdyscyplinarnych trendów badawczych w naukach biomedycznych oraz w holistycznym ujęciu opieki zdrowotnej, przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, nawiązanie i umacnianie zawodowych kontaktów, międzynarodowej współpracy, upowszechnianie pozytywnego wzorca pracy naukowej jako potencjalnej drogi budowania kariery zawodowej dla absolwentów uczelni wyższych.

Program konferencji obejmuje: trzy sesje plenarne, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty naukowe do wyboru. 

  
Wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy, USA, Japonii, Tajwanu, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty – te cechy wyróżniają konferencję w skali krajowych propozycji. 

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

   
Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji, regulaminem organizacyjnym oraz warunkami aktywnego uczestnictwa w module Master Class oraz zarejestrowania się.

   
Kontakt: mrtbs@uni.opole.pl

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem