II KONGRES 3W – WODA, WODÓR, WĘGIEL

Idea 3W zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na zasobach, wokół których biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować swoją strategię zielonej przemiany. Na wodzie, bez której nie byłoby życia na Ziemi, na wodorze, który jest przyszłością energetyki oraz na nowych technologiach węglowych i ich potencjale. 

Z inicjatywy 3W powstało Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W skupiające 11 czołowych uczelni technicznych i uniwersytetów (w tym Politechnikę Warszawską) oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz.

  
Kongres odbędzie się w dniach 7–8 grudnia 2022 r.

Centrum Konferencyjne Crowne Plaza Warsaw – THE HUB
Rondo Daszyńskiego 2 
02-843 Warszawa.

   
Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://kongres3W.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

  
Pytania można przesyłać na adres e-mail: kongres3W@bgk.pl

  
Zapraszamy do udziału.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem