Konkurs na stanowiska „doktorant-stypendysta” w projekcie NCN OPUS 21 NEW

W ramach projektu NCN OPUS 21 Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych, do 3 września 2022 r. zbierane są oferty na stanowisko doktorant-stypendysta.

Tematyka projektu dotyczy opracowania systemu typu Lab-on-a-chip do przestrzennej hodowli komórek nowotworów ginekologicznych.

  
Kierownik projektu: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW.

   
Liczba stanowisk: minimum jedno.

  
Składanie dokumentów:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć stosowne dokumenty mailowo na adres elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl.

   
Warunki zatrudnienia:

  • umowa stypendialna ok. 3000 PLN/miesiąc
    Możliwe dodatkowe stypendium ze Szkoły Doktorskiej – 2100 PLN/miesiąc.
    (Po pozytywnej ocenie śródokresowej stypendium może wzrosnąć do ok. 3500 PLN/miesiąc).
  • Data rozpoczęcia: 01.10.2022 r.
  • Okres zatrudnienia: min. 1 rok

    Praca w interdyscyplinarnym zespole z pogranicza chemii, biologii, mikrotechnologii, inżynierii komórkowej oraz inżynierii materiałowej.

    
Termin składania ofert: 3.09.2022 r.

    
Więcej informacji w ogłoszeniu↓ 

   
Zapraszamy do aplikowania!  

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem