Konkurs na stanowiska student/doktorant-stypendysta w projekcie NCN OPUS 25 rozstrzygnięty

Komisja konkursowa, powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej do oceny wniosków i rozstrzygnięcia konkursu na 2 stanowiska student/doktorant-stypendysta do realizacji projektu badawczego OPUS 25 (2023/49/B/NZ9/03663), po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez kandydatów i w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 roku, podjęła decyzję o wyborze 2 kandydatur: Pani mgr inż. Marty Rogalskiej i Pana mgr. inż. Aleksandra Gryciuka na wyżej wymienione stanowiska.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem