Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie OPUS 21 rozstrzygnięty

Komisja konkursowa, powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej do oceny wniosków i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko post-doc do realizacji projektu badawczego OPUS 21 (UMO-2021/41/B/ST4/01725), po zapoznaniu się z dokumentacją dostarczoną przez kandydatów i w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2023 roku, podjęła decyzję o wyborze kandydatury Pani dr Agnieszki Gnyszki na wyżej wymienione stanowisko.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem