Konkurs o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego i przesyłania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2024 r. 

   
Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską),
  • za pracę doktorską,
  • za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne (nagroda może być indywidualna lub zespołowa).

Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę oraz nagrodę pieniężną.

  
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

  • procesów krystalizacji i rekrystalizacji;
  • otrzymywania, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;
  • otrzymywania i właściwości stopów do łożysk ślizgowych;
  • badania struktury metali i stopów;
  • odkształceń sprężystych i/lub plastycznych metali i stopów;
  • badań korozyjnych sprzężonych z badaniami wytrzymałościowymi;
  • stopów metali lekkich, ich struktury, właściwości i zastosowań.

Zgłaszać można również prace dotyczące innych obszarów, o których mowa w dorobku publikacyjnym prof. Czochralskiego lub w innych przekazach.

  
Wnioski o Nagrodę mogą składać: dziekani wydziałów lub rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, członkowie Kapituły, laureaci nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) na adres: konkurs.czochralski@pw.edu.pl.

   
Oceny wniosków dokonuje Kapituła konkursu, podejmuje też decyzję o przyznaniu nagrody.

   
Informacji o konkursie udziela Agnieszka Maj, sekretarz ds. organizacyjnych, tel. (22) 2346676, konkurs.czochralski@pw.edu.pl. 

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem