MEiN opublikowało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał podmiotom ewaluowanym kategorie naukowe A+, A, B+, B lub C. 

 
Politechnice Warszawskiej prowadzona jest działalność naukowa w 15 dyscyplinach, jedna spośród nich uzyskała kategorię naukową A+, siedem – kategorię A i kolejne siedem – kategorię B+:

 • architektura i urbanistyka – B+
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika – A
 • filozofia – A
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – A
 • inżynieria biomedyczna – B+
 • inżynieria chemiczna – B+
 • inżynieria lądowa i transport – B+
 • inżynieria materiałowa – A
 • inżynieria mechaniczna – B+
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – A
 • matematyka – A
 • nauki chemiczne – A
 • nauki fizyczne – B+
 • nauki o zarządzaniu i jakości – B+
 • nauki prawne – A+

Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa. 

  
To pierwsza ewaluacja przeprowadzona według nowych zasad, z których kluczowe to:

 1. ocena dyscypliny w ramach uczelni, a nie wydziałów (jednostek organizacyjnych) – tak jak to miało miejsce dotychczas; 
 2. wzięcie pod uwagę osiągnięć wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, a także osiągnięć osób, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską;
 3. wprowadzenie limitu osiągnięć – do ewaluacji należało zgłosić jedynie 4 najlepsze dokonania.

Oceny dokonano na podstawie trzech głównych kryteriów: poziomu naukowego i artystycznego prowadzonej działalności, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

   
Więcej informacji o wynikach ewaluacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki».

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem