Nowy wykład obieralny dla studentów studiów 2. stopnia

Wybrane zagadnienia fotochemii

Wykładowca: dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. uczelni

  
W ramach wykładu dowiesz się między innymi:

  • Jak prowadzić fotochemiczną syntezę wybranych grup związków organicznych?
  • O czym mówi teoria przeniesienia elektronu Marcusa?
  • Co przedstawia równanie Sterna-Volmera?
  • Czym w fotochemii jest przecięcie stożkowe?
  • Jak wygenerować tlen singletowy i użyć go w reakcji fotochemicznej?
  • Jak dobrać optymalny katalizator do reakcji fotokatalitycznej?
  • W jaki sposób oddziaływania supramolekularne wpływają na reakcje fotochemiczne?
  • Dlaczego noworodek z żółtaczką naświetlany jest niebieskim światłem?
  • W jaki sposób światło budzi bakterie „ze snu”?

  
W zajęciach będzie można uczestniczyć od semestru letniego 2022/2023 r.  
  

Sylabus przedmiotu (.docx)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem