Otwarte seminarium dr. inż. Artura Kasprzaka, Katedra Chemii Organicznej

Prof. Janusz Zachara, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne oraz prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW zapraszają na otwarte seminarium dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) pt. Projektowanie oraz synteza nowych pochodnych poliaromatycznych i ich zastosowanie w roli receptorów molekularnych.

  
Termin

11.04.2023 (wtorek), godz. 14:15.

   
Miejsce

Gmach Technologii Chemicznej

Audytorium im. prof. Mościckiego. 

   
Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w seminarium osobiście przewidziana jest transmisja online za pośrednictwem platformy MS Teams – wymagana jest rejestracja pod linkiem»

Po zakończeniu rejestracji każda osoba, która zgłosiła chęć udziału otrzyma link do właściwego wydarzenia.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem