Program MEiN – Perły nauki II

1 września rusza nabór wniosków w programie Perły nauki II. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej.

W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób – na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

  
Założenia programu

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

  
Terminy

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 września 2023 r. od godziny 08.00 do dnia 13 października 2023 r. do godziny 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

  
Informacje

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: perlynauki@mein.gov.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MEiN». 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem