Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 NEW

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów poprzez system IRK będą możliwe od 12 grudnia 2022 do 8 stycznia 2023 r.

 

Ważne!
Od tego roku w procesie rekrutacji jednym z niezbędnych dokumentów będzie zarys koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy znaleźć potencjalnego promotora i skontaktować się z nim w celu ustalenia planowanego zagadnienia badawczego, ponieważ w systemie IRK nie będzie możliwości wyboru zagadnienia z listy.

  

Poniżej wzór zarysu koncepcji pracy badawczej oraz wytyczne dla kandydatów:

 

Więcej informacji, w tym harmonogram rekrutacji, znajduje się na stronie Szkoły Doktorskiej»

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem