Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 rozpocznie się z początkiem sierpnia.

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów poprzez system IRK będą możliwe od 1 do 22 sierpnia 2022 r.

   
W związku z restrukturyzacją część dotychczas obowiązujących procedur uległa zmianie, dlatego prosimy studentów i absolwentów, którzy są zainteresowani podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej o zwrócenie na ten aspekt szczególnej uwagi. 

   
Poniżej zamieszczamy przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji. Dodatkowo utworzona została wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych, która ułatwi kandydatom wybór potencjalnego promotora i obszaru badawczego. Wcześniej opis zagadnienia badawczego można było wybrać w systemie IRK na etapie rekrutacji, teraz kandydat będzie zobligowany do złożenia zarysu koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora (będzie się generować z systemu IRK), co zobowiązuje kandydata do wstępnej konsultacji z potencjalnym promotorem. 
Takie oświadczenie przyszły promotor będzie musiał podpisać (dopuszczalna forma elektroniczna) do 22 sierpnia!
   

   
Limit kandydatów przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 145 osób.

Limit przyjęć do poszczególnych dyscyplin 

   
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 170 zł.

   
Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Szkoły Doktorskiej»

     

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem