Ś.P. Krzysztof Kasiura - ostatnie pożegnanie

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy,
że 6 lutego 2023 r. odszedł od nas

  
Ś.P. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kasiura

  
emerytowany profesor
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej,
prorektor ds. nauki w latach 1990-1993,
dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1983-1984,
Dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej,
długoletni Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej.

  
Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

  
Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka

Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem