Seminarium wydziałowe Jolanty Gajewskiej, eksperta w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP

Zapraszamy na seminarium wydziałowe Jolanty Gajewskiej, (ekspert w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP), pt. Dobre praktyki w zgłoszeniach wynalazków z zakresu chemii.

  
Termin

4.04.2023 (wtorek), godz. 14:15.

   
Miejsce

Wydział Chemiczny PW

Gmach Technologii Chemicznej

Audytorium im. prof. I. Mościckiego 

 

Jolanta Gajewska, ekspert w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym

Zajmuje się oceną merytoryczną zgłoszeń patentowych w trybie krajowym oraz PCT z obszaru chemii (związki heterocykliczne, związki metali przejściowych i bloku p, ciekłe paliwa węglowe i dodatki do paliw, badanie i analiza materiałów poprzez określenie ich właściwości chemicznych i fizycznych). Ekspert orzekający w Kolegium ds. Spornych.

Absolwentka kierunku technologia chemiczna na Politechnice Warszawskiej. W trakcie studiów pracownik wolontariusz w Zakładzie Komórkowej Transdukcji Sygnału Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu wykorzystania informacji patentowej do celów naukowych i biznesowych. Posiada doświadczenie w szkoleniu ekspertów i aplikantów w szczególności w odniesieniu do literatury azjatyckiej i systemów klasyfikacyjnych. Interesują ją zagadnienia związane z badaniami patentowymi dla biznesu – analizy statystyczne z użyciem bazy PATSTAT, analizy FTO.

 

Udział w seminariach wydziałowych jest obowiązkowy dla doktorantów i dyplomantów.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem