Seminarium wydziałowe dr hab. inż. Elżbiety Jastrzębskiej, prof. uczelni (KBM) NEW

Zapraszamy na seminarium wydziałowe dr hab. inż. Elżbiety Jastrzębskiej, prof. uczelni, pt.

Systemy Organ-on-a-Chip – nowe podejście w hodowli komórek „in vitro"

   
Termin

18.06.2024 (wtorek), godz. 14:15

   
Miejsce

Gmach Technologii Chemicznej

Audytorium im. prof. Mościckiego

    
Udział w seminariach wydziałowych jest obowiązkowy dla doktorantów i dyplomantów.

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem