Studia doktoranckie w University Toulouse III Paul Sabatier (Francja) NEW

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich, zainteresowanych podjęciem pracy badawczej w interdyscyplinarnym zespole i uzyskaniem stopnia doktora University Toulouse III Paul Sabatier (Francja), w ramach projektu:

Opracowanie elektrochemicznych mikrosensorów zintegrowanych z elektrodą odniesienia do monitorowania jonów azotanowych w środowisku.

   
Promotorzy: Jérôme LAUNAY i Wojciech WRÓBLEWSKI

  
Celem doktoratu jest konstrukcja elektrochemicznych systemów analitycznych, z wykorzystaniem mikrosensorów amperometrycznych i potencjometrycznych na stałym podłożu, przeznaczonych do monitorowania zawartości jonów azotanowych w wodach powierzchniowych. Badania będą obejmować opracowanie i nakładanie funkcjonalizowanych warstw polimerowych na stałe przetworniki, pod kątem optymalizacji selektywności i czułości detekcji jonów azotanowych. Planowane jest zastosowanie odpowiednich warstw przejściowych (polimery przewodzące, nanomateriały), które poprawią stabilność sygnału i wydłużą żywotność czujników. Realizacja celu prac badawczych związana będzie także z wykonaniem elektrody odniesienia na stałym podłożu, aby uzyskać w pełni zintegrowany, autonomiczny mikrosystem.

  
W trakcie realizacji projektu (od 10.2024 do 10.2027, głównie w jednostce zagranicznej) doktorantom oferowane będzie stypendium doktoranckie w wysokości 2000 – 2300 Euro (brutto/miesiąc).

   
Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny w języku angielskim) przyjmowane są do 31 sierpnia 2024 r., na adres: jlaunay@laas.fr oraz wojciech.wroblewski@pw.edu.pl.

      
Zobacz film o Uczelni»

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem