Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców - edycja 2023 NEW

Od 1 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. 

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki PW upływa 16.12.2022 r.

  
Osoby do kontaktu w Zespole ds. Nauki:

  • Joanna Gruszka, tel. wew. 64-46.
  • Renata Czubaszek, tel. wew. 62-50

e-mail: stypendia.wmn@pw.edu.pl

Procedura składania wniosku i inne przydatne informacje znajdują się na stronie Zespołu ds. nauki PW»

   
Młody naukowiec, czyli kto?
To osoba prowadząca działalność naukową, będąca doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiadająca stopnia doktora lub od uzyskania przez nią stopnia doktora nie upłynęło 7 lat.
Młody naukowiec może być zatrudniony w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

  
Kto może złożyć wniosek?
O przyznanie stypendium może wnioskować rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, prowadzącego szkołę doktorską, w której młody naukowiec jest doktorantem. Wniosek może złożyć również osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.
  
Wysokość stypendium
Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Nie może ono przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.
   

(Źródło: www.gov.pl, https://www.znn.pw.edu.pl/)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem