Stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS:

Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

  
Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

 
W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Badania te pozwolą na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego.

  
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

   

Szukamy entuzjastów nauki, zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej. Więcej o wymaganiach konkursu».

  
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2023 r.
   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem