Stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus 20 NEW

Oferujemy stypendium doktoranckie w projekcie NCN Opus:

Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM).

  
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Dominik Jańczewski

   
W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod prowadzenia procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architekturą produktu polimerowego.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

   
Oferujemy pracę w interdyscyplinarnym zespole entuzjastów, ratowanie ludzkości przed antybiotykoopornymi bakteriami oraz stypendium w ramach szkoły doktorskiej PW + stypendium z grantu.

   
Szukamy entuzjastów nauki, najlepiej zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia 2024 r.
   

Więcej o wymaganiach konkursu»

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem