„Szkoła Orłów na PW” – podsumowanie projektu

W czwartek 26.01.2023 r. o godzinie 14:15, w Gmachu Chemii w sali 339, odbędzie się seminarium uczestników projektu Szkoła Orłów na PW.

Podczas seminarium uczestnicy projektu podsumują trzy i pół roku pracy prezentując rezultaty prowadzonych badań. Planowany czas seminarium to 2h.

  
Celem projektu Szkoła Orłów na PW było wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

   

Seminarium ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  
Kierownik projektu w jednostce
dr inż. Maciej Marczewski

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem