Trwa nabór do jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) już po raz 25. ogłosiły konkurs Polski Produkt PrzyszłościKonkurs wyłania i promuje innowacyjne rozwiązania naukowców, przedsiębiorców i specjalistów z wielu dziedzin, które mają potencjał aby zaistnieć na globalnym rynku.

Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko. Mogą być to rozwiązania z dowolnej dziedziny.

Aplikować mogą (indywidualnie lub wspólnie) uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski.

  
Pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje produkty w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Systemu Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy.

  
Nagrody

 • na zwycięzców każdej z trzech kategorii czekają nagrody w wysokości 100 tys. zł,
 • ponadto w każdej kategorii mogą zostać przyznane 4 wyróżnienia w wysokości 25 tys. zł.

  
Kryteria oceny projektów

Projekty oceniać będą eksperci branżowi. Pod uwagę wezmą:

 • poziom innowacyjności,
 • przydatność cech lub funkcjonalność produktu dla jego użytkowników końcowych,
 • potencjał rynkowy,
 • poziom zaawansowania prac nad produktem,
 • strategię wprowadzenia produktu na rynek,
 • a także jego wpływ na środowisko.

Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

  
Kapituła Konkursu

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Patentowego RP oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

   
Termin zgłoszeń

Aplikacje można składać do 1 grudnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

  
Szczegółowe informacje, w tym formularz zgłoszenia, dostępne są na stronie konkursu».

   
Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 2.4.1. inno_LAB - Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów).

  

(Źródło: https://www.gov.pl)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem